Różniczkowe czesne / Biuro pomocy finansowej / Colorado State University

różniczkowe kwoty czesnego są naliczane według trzech zmiennych: popyt na studenta; koszt nauczania; i wartość rynku pracy stopnia. Gdy popyt studentów jest wysoki, a koszt nauczania jest wysoki (specjalistyczne urządzenia i sprzęt; potrzeba dodatkowego wydziału nauczania) większa presja jest kładziony na budżety instruktażowe w kolegiach. Ponadto klasy są mniejsze na poziomie wyższej dywizji, a tym samym droższe w nauczaniu. A jeśli stopień z uczelni ma większą siłę zarobkową (wykorzystując krajowe dane na temat pośrednictwa pracy według dyscypliny), zwrot z inwestycji dla studenta jest większy.

w wyniku powyższych zmiennych, różnicowe tuitions są obciążane dodatkowymi przychodami dla kolegiów w celu lepszej obsługi i przygotowania studentów. Uczelnie wykorzystują te przychody na wiele sposobów, ale najczęściej zatrudniają dodatkowych wykładowców; ulepszają laboratoria i obiekty badawcze; finansują wsparcie Centrum Kariery; zatrudniają dodatkowych doradców; zwiększają możliwości terenowe i badawcze; i zakup sprzętu i innowacyjnych technologii, które studenci mogą wykorzystać w swoich przyszłych zatrudnieniach. Podsumowując, różnicowe czesne zwiększa doświadczenie ucznia, gdy są w ich głównym i lepiej przygotowuje ich do kolejnych kroków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.