ESCI KSP

Siedziba Główna Suruhanjaya Tenaga (Budynek Diamentowy) ma na celu zaprezentowanie technologii, które zmniejszą zużycie energii w budynku & zużycie wody pitnej, promują zrównoważone wykorzystanie materiałów budowlanych, a jednocześnie zapewniają lepszą jakość środowiska wewnętrznego.

budynek jest unikalnym modelem, który wykorzystuje energooszczędną i zrównoważoną technologię budynku w gorącym i wilgotnym klimacie. Holistyczne podejście do projektowania obwiedni budynku / atrium, instalacji mechanicznej i elektrycznej, dostępu do światła dziennego, kształtowania krajobrazu i doboru materiałów umożliwiło zaprojektowanie tej przyjaznej dla środowiska siedziby firmy.

Diamentowy budynek został zaprojektowany i zbudowany jako budynek zrównoważony, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

  1. redukcja paliw kopalnych
  2. ochrona wód
  3. zrównoważone materiały budowlane
  4. minimalizacja i unikanie odpadów
  5. jakość środowiska wewnętrznego
  6. zarządzanie ruchem i transportem
  7. plan zarządzania budową i rozbiórką

ma on na celu zmniejszenie zużycia energii o 65%, przy wskaźniku zużycia energii wynoszącym 85 kWh/m2 rocznie przy zużyciu 2800 godzin, w porównaniu z normalnym budynkiem biurowym o wskaźniku zużycia energii wynoszącym 250 kWh/m2 rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.