Oral Allergy Syndrome

Allergists kan ställa diagnosen OAS oftast från en fullständig klinisk historia. Om hudtestning med kommersiella extrakt av de inkriminerade frukterna och grönsakerna eller blodprovning för livsmedelsspecifika IgE (allergiska) antikroppar ger negativa resultat, kommer hudtester som görs med färsk frukt eller råa grönsaker vanligtvis att vara positiva. Hudtestning till korsreagerande pollen kommer också att vara positiv.

den naturliga historien hos patienter med OAS har inte studerats väl. Vissa forskare rapporterar att både allergisk rinit (hösnuva) symtom och OAS-symtom försvinner om den drabbade individen får immunterapiinjektioner med extrakt av de korsreagerande pollen. Patienter med OAS rapporterar också att viss förbättring sker med användning av regelbundna doser antihistaminer.

denna form av behandling rekommenderas dock inte hos patienter med någon historia av systemiska (som påverkar hela kroppen) reaktioner på livsmedel. Hos patienter som inte bara upplever orala symtom utan allvarliga systemiska reaktioner på livsmedel, identifierar den ansvariga maten och strikt undviker att maten är nyckeln till framgångsrik långsiktig hantering.

även om oralt allergisyndrom inte är en typisk matallergi, är det en matrelaterad allergisk reaktion. Det kan förbättras med behandling av allergisk rinit, men patienter med ihållande besvärande symtom bör undvika råa former av kränkande livsmedel, särskilt under pollensäsongen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.