Hoe wordt de datum van scheiding bepaald (en waarom is deze belangrijk)?

de datum van scheiding wordt bepaald door de feitelijke datum waarop de partijen afzonderlijk en apart van elkaar gaan wonen in afzonderlijke woningen. Tot oprichting van aparte slaapkamers terwijl het leven in hetzelfde huis telt niet mee voor de periode van scheiding.

de datum van scheiding van tafel en bed is een belangrijke datum in echtscheidingszaken. In North Carolina, voordat een juridische procedure voor absolute echtscheiding kan worden ingediend, de partijen moeten fysiek worden gescheiden voor ten minste een volledig jaar met de bedoeling van de kant van een van de partijen dat de scheiding permanent zijn.

bovendien speelt de datum van scheiding een cruciale rol bij billijke verdeling. Met het oog op een billijke verdeling, is de burgerlijke stand in wezen “bevroren” vanaf de datum van de scheiding van de partijen, en de activa en schulden die de partijen bezitten vanaf die datum zijn die welke worden verondersteld te zijn echtelijke goederen die onderworpen zijn aan verdeling tussen de partijen. In het kader van de billijke verdeling moeten de burgerlijke activa en schulden worden gewaardeerd vanaf de datum van scheiding.

wanneer de echtgenoten hun echtelijke relatie hervatten, eindigt hun scheiding van tafel en bed en moet de datum van scheiding door een latere scheiding worden hersteld. Geïsoleerde gevallen van geslachtsgemeenschap tussen echtgenoten die gescheiden zijn, zullen de periode van een jaar van scheiding niet tenietdoen.

dit artikel dient uitsluitend ter informatie en mag niet als juridisch advies worden beschouwd of vervangen. De informatie in dit artikel is gebaseerd op de wetten van de staat North Carolina van kracht op het moment van het posten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.