ESCI KSP

het hoofdkwartier van Suruhanjaya Tenaga (The Diamond Building) is ontworpen om technologieën te demonstreren die het energieverbruik van het gebouw zullen verminderen & drinkbaar watergebruik, duurzaam gebruik van bouwmaterialen bevorderen en tegelijkertijd een verbeterde kwaliteit van het binnenmilieu bieden.

het gebouw is een uniek model dat gebruik maakt van energie-efficiënte en duurzame bouwtechnologie voor warm-vochtige klimaten. Een holistische benadering van het ontwerp van bouwschil / atrium, het mechanische en elektrische systeem, daglichttoegang, landschapsarchitectuur en materiaalkeuze heeft het ontwerp van dit milieuvriendelijke hoofdkantoor mogelijk gemaakt.

het Diamantgebouw werd ontworpen en gebouwd als een duurzaam gebouw, rekening houdend met de volgende aspecten:

  1. reductie van fossiele brandstoffen
  2. waterbesparing
  3. duurzame bouwmaterialen
  4. afvalminimalisatie en-vermijding
  5. kwaliteit van het binnenmilieu
  6. verkeers-en vervoersmanagement
  7. bouw-en sloopbeheerplan

het is de bedoeling het energieverbruik met 65% te verminderen, met een energie-index van 85 kWh/m2 per jaar bij 2.800 uur gebruik in vergelijking met een normaal kantoorgebouw met een energie-index van 250 kWh/m2 per jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.