Predator & Prey Ulv & Hjort

Hva Er Keystone Arter?

keystone på toppen av en bue holder alle steinene på plass. Uten det faller buen sammen. Sunne økosystemer trenger keystones-som ulver og whitebark pines-for å fungere. Keystone arter er arkitekter av biologisk mangfold.

mange rovdyr er keystone arter. Vi fokuserer på vidt alt arter som ulv og bjørn i anerkjennelse av de komplekse, interaktive, og viktige roller disse artene spiller i predator-byttedyr dynamikk.

Wolves
i fravær av ulver I Rocky Mountain Og Yellowstone Nasjonalparker, elg browsed willows i river og creek bunner overdrevet. Nå som ulvene er tilbake I Yellowstone, har riparian områder blitt levende som lenge undertrykte cottonwoods og willows vokser, og gir viktig habitat for sangfugler. Beaver har også returnert, påvirker vannkvaliteten.
Ulver spiller også en viktig rolle i å regulere andre rovdyr. Med færre coyotes, antilope fawn overlevelse har økt dramatisk.

Grizzlybjørner
Grizzlybjørner spiller en svært kompleks rolle i økosystemene. I tillegg til predasjon på elg og elgkalver sprer grizzlies frø over store områder, og bidrar til næringssykling. Kalt «økosystem ingeniører» av noen, kan foraging aktiviteter av grizzly bjørner bygge eller endre økosystemet. For eksempel overfører kystbrune bjørner laksavledet nitrogen til elvebredde økosystemer når de dreper, flytter, spiser og forlater noen fisk i skogen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.