Effekter Av Delta Søvninduserende Peptid På Søvn Av Kroniske Insomniac Pasienter

Abstrakt

påvirkning av delta søvninduserende peptid (DSIP) på søvn ble studert hos 16 kroniske insomniac pasienter i henhold til en dobbeltblind matchet-par parallelle grupper design. Emner sov i 5 påfølgende netter i laboratoriet. Natt 1 ble brukt til tilpasning, natt 2 for baseline målinger. På ettermiddagen før 3., 4. og 5. natt fikk halvparten av pasientene intravenøst 25 nmol / kg kroppsvekt DSIP, og halvparten av pasientene en glukoseoppløsning (placebo). Mål for søvnstruktur, objektiv (polysomnografi) og subjektiv søvnkvalitet og for subjektiv tretthet ble vurdert. Resultatene for objektiv søvnkvalitet indikerte høyere søvneffektivitet og kortere søvnlatens med DSIP sammenlignet med placebo. Et mål på subjektivt estimert tretthet ble redusert innen dsip-gruppen. Dataanalyse antydet imidlertid at de statistisk signifikante effektene var svake og delvis kunne skyldes en tilfeldig endring i placebogruppen. Da ingen av de andre tiltakene, inkludert subjektiv søvnkvalitet, viste noen endring, ble det konkludert med at kortsiktig behandling av kronisk søvnløshet med DSIP ikke sannsynligvis vil være av stor terapeutisk fordel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.