livet kan ha sitt ursprung på jorden för 4 miljarder år sedan, studie av kontroversiella fossiler antyder

fossiler från västra Australiens 3,5 miljarder år gamla Apex Chert föreslår att komplexa mikrobiella samhällen existerade redan då.

Graeme Churchard / Flickr / CC-BY 2.0

1992 upptäckte forskare bevis på vad som då var potentiellt det tidigaste livet på jorden: 3.5 miljarder år gamla mikroskopiska squiggles inneslutna i Australiensiska stenar. Sedan dess har dock forskare diskuterat om dessa avtryck verkligen representerar gamla mikroorganismer, och även om de gör det, om de verkligen är så gamla. Nu antyder en omfattande analys av dessa mikrofossiler att dessa formationer verkligen representerar forntida mikrober, sådana som är potentiellt så komplexa att livet på vår planet måste ha sitt ursprung cirka 500 miljoner år tidigare.

det nya arbetet indikerar att dessa tidiga mikroorganismer var förvånansvärt sofistikerade, kapabla till fotosyntes och att använda andra kemiska processer för att få energi, säger Birger Rasmussen, en geobiolog vid Curtin University i Perth, Australien, som inte var inblandad i arbetet. Studien ”kommer förmodligen att röra av en flurry av ny forskning om dessa stenar, eftersom andra forskare letar efter data som antingen stöder eller motbevisar denna nya påstående”, tillägger Alison Olcott Marshall, en geobiolog vid University of Kansas i Lawrence som inte var inblandad i ansträngningen.

i den nya studien samarbetade William Schopf, en paleobiolog vid University of California, Los Angeles—och upptäckaren av de australiensiska mikrofossilerna—med John Valley, en geovetenskapsman vid University of Wisconsin i Madison. Valley är expert på en analytisk teknik som kallas sekundär jonmasspektrometri (SIMS), som kan bestämma förhållandet mellan olika former av kol i en provnyckel för att mäta om det är organiskt.

Schopf tillbringade 4 månader med att arbeta med mikroskop för att hitta en tunn skiva av berget som innehåller fossilerna med exemplar som är tillgängliga nog att studera med SIMS; det provet innehöll 11 mikrofossiler vars mångfald av former och storlekar föreslog att de representerade fem arter av mikrober. Han gav också prover av sten som inte innehöll några förmodade fossiler för jämförelse.

nya bevis stöder att dessa” squiggles ” representerar Tidigt liv.

J. William Schopf, UCLA

analysen upptäckte flera distinkta kolförhållanden i materialet, Schopf, dal, och kollegor rapporterar idag i Proceedings of the National Academy of Sciences. Två typer av mikrofossiler hade samma kolförhållande som moderna bakterier som använder ljus för att göra kolföreningar som bränner deras aktiviteter—en primitiv fotosyntes som inte involverade syre. Två andra typer av mikrofossiler hade samma kolförhållanden som mikrober som kallas archaea som beror på metan som energikälla—och som spelade en central roll i utvecklingen av multicellulärt liv. Förhållandet mellan en slutlig typ av mikrofossil indikerade att denna organism producerade metan som en del av dess metabolism.

att det finns så många olika kolförhållanden stärker fallet att dessa är verkliga fossiler, säger Schopf. Alla oorganiska processer som kunde ha skapat squiggles skulle förväntas lämna en enhetlig kolförhållande signatur, säger han. Det faktum att mikrober redan var så olika vid denna tidpunkt i jordens historia tyder också på att livet på vår planet kan dateras tillbaka till 4 miljarder år sedan, säger han. Andra forskare har hittat tecken på liv som går tillbaka åtminstone så långt, men dessa resultat är ännu mer kontroversiella än Schopfs.

”de nya resultaten lägger vikt på tanken att mikrostrukturerna är biologiska”, håller Rasmussen med om. Men han är orolig för att mikrofossilerna kan ha varit dåligt bevarade. Olcott Marshall, som tycker att bergintryck inte alls är fossiler, utan produkten av geologiska processer, är ännu mer kritisk: ”de fel som produceras av denna analytiska teknik är så stora” att uppgifterna inte är tillräckligt tydliga för att säga att det finns olika typer av mikrober i sten, säger hon.

men SIMS-experter berömmer arbetet. ”Det var ett riktigt noggrant, genomtänkt experiment”, säger Lara Gamble, en kemist vid University of Washington i Seattle som inte var inblandad i studien. ”De satsade mycket på att försöka se till att allt kalibrerades ordentligt.”

Rasmussen hoppas att det kommer att följa upp arbete som analyserar fler mikrofossiler. ”Det är värt att få det rätt, med tanke på att vi tittar på några av de äldsta möjliga spåren av livet”, säger han. ”Att finslipa våra färdigheter för att känna igen forntida biosignaturer på jorden är viktigt när vi kastar våra ögon mot Mars och bortom.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.