hur bestäms Separationsdatumet (och varför är det viktigt)?

separationsdatumet bestäms av det faktiska datumet då parterna börjar bo separat och bortsett från varandra i separata bostäder. Att etablera separata sovrum medan du bor i samma hus räknas inte med i separationsperioden.

separationsdatumet är ett viktigt datum i frågor som rör skilsmässa. I North Carolina, innan en rättslig åtgärd för absolut skilsmässa kan lämnas in, parterna måste vara fysiskt åtskilda i minst ett helt år med avsikt från en av parterna att separationen är permanent.

dessutom spelar separationsdatumet en avgörande roll i rättvisa fördelningsfrågor. För rättvis fördelning ,äktenskapsboet är i huvudsak” fryst ” från och med dagen för parternas separation, och de tillgångar och skulder som parterna äger från och med det datumet är de som antas vara äktenskaplig egendom som är föremål för uppdelning mellan parterna. Som en del av rättvis fördelning processen, äktenskapliga tillgångar och skulder måste värderas från och med dagen för separation.

när makarna återupptar sin äktenskapliga relation upphör deras separation och datumet för separation måste återupprättas genom efterföljande separation. Isolerade incidenter av samlag mellan makar som är separerade kommer inte att belasta ett års separationsperiod.

denna artikel är endast i informationssyfte och ska inte betraktas eller ersättas som juridisk rådgivning. Informationen i denna artikel är baserad på North Carolina statliga lagar som gäller vid tidpunkten för utstationering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.