Dhritarashtra

Dhritarashtra (ONS) a neve két karakter szerepel Mahábhárata.

1. Nagavansha Dhritarashtra,

2. Hastinapura Dhritarashtra, vichitravirya első feleségének, Ambikának született fia. Hastinapura vak királya felesége, Gandhari száz gyermekének apja volt. Ezeket a gyerekeket Kauravas néven ismerték. Duryodhana és Dushasana volt az első két fiú.

Nagavansha Dhritarashtra

Dhritarashtra (ONS), a nagavanshi király szerepel Mahábhárata (I. 31.13), (I. 52.13), (I. 59.41), (II.9.9), (V. 101.15).

Adi Parva, Mahábhárata/Mahábhárata I. könyv 31.fejezete megemlíti a Főnágák nevét. Dhritarashtra szerepel a versben (I. 31.13).

Adi Parva, Mahabharata/Mahabharata I. könyv 52.fejezete mindazoknak a Nágáknak a nevét adja, akik a kígyóáldozat tűzébe estek. Dhritarashtra szerepel a versben (I. 52.13).

Adi Parva, Mahabharata/Mahabharata könyv I. fejezet 59 ad eredetét az égiek és más lények. Dhritarashtra szerepel a versben (I. 59.41).

Sabha Parva, Mahabharata/könyv II Fejezet 9 említi neve Nagavanshi király Dhritrashtra, valamint más királyok, akik részt vettek Sabha Varuna. Dhritarashtra szerepel a versben (II.9.9).

Udyoga Parva/Mahábhárata V. könyv 101.fejezete leírja Bhogavati városát és számtalan Nágát, akik ott élnek. Dhritarashtra szerepel a versben (V.101.15).

Dhetarwal (xhamsteren) a jats gotra a nagavanshi Mahapurusha Dhritarashtra leszármazottja.

Hastinapura Dhritarashtra

Dhritarashtra származás

ban, – ben Mahábhárata Dhritarashtra (szanszkrit: adapt, dhritar xhamshtra) vichitravirya első feleségének, Ambikának született fia volt. Vyasa apja volt. Hastinapura vak királya felesége, Gandhari száz gyermekének apja volt. Ezeket a gyerekeket Kauravas néven ismerték. Duryodhana és Dushasana volt az első két fiú. Andari gotra Jats a Radzsasztáni Jaipur kerületben él. Ők a Raja Andha leszármazottai (ons) (dhritrashtra).

születés

Vichitravirya halála után anyja Satyavati küldött neki elsőszülött, Vyasa. Anyja kívánsága szerint meglátogatta Vichitravirya mindkét feleségét, hogy fiút adjon nekik jógikus erejével. Amikor Vyasa meglátogatta Ambikát, égő szemekkel látta szörnyű és tiltó megjelenését. Rémült állapotában becsukta a szemét, és nem merte kinyitni. Ezért a fia, Dhritarashtra vakon született. Testvére, Pandu vaksága miatt uralkodott a királyságon. Pandu halála után Hastinapura királya lett.

uralkodj királyként

első fia, Duryodhana születésekor Vidura és Bhishma azt tanácsolta Dhritarashtra-nak, hogy hagyja el a gyermeket a gyermeket körülvevő rossz előjelek miatt, de az iránta érzett szeretete megállította. Az idősebbek azt tanácsolták dhritarashtrának, hogy legyen igazságos a Pandavákkal szemben, akik anyjukkal, Kuntival tértek vissza az erdőből.

az öröklési válság

Duryodhana arra összpontosított, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ő lesz a Királyság következő örököse. Maga a király azt akarta, hogy fia legyen örököse, de kénytelen volt figyelembe venni a legidősebbet is Pandava, Yudhisthira aki akkor idősebb volt Duryodhana.

akarata ellenére Yudhisthira-t nevezte meg örökösének, amely Duryodhana-t frusztrálta. Megoldásként Bhishma Hastinapur felosztását javasolta. Megpróbálva fenntartani a békét, Dhritarashtra átadta Yudhisthira-nak a Kuru királyság felét, bár a száraz, nem virágzó és kevéssé lakott földeket Khandavaprastha néven ismerték. Szándékosan megtartotta magának a Királyság jobb felét, hogy egy napon a fia uralkodhasson a Királyság felén.

a kockajáték

Dhritarashtra egyike volt azon sok embernek, akik jelen voltak, amikor Yudhisthira elvesztette a kockajátékot Shakuni, Duryodhana, Dushasana és Karna ellen. Minden dobással a király mindent elveszített, ami a királyságát, a vagyonát, a testvéreit és végül a feleségét kockáztatta. Dhritarashtra hallgatott, amikor Dushasana megpróbálta levetkőzni Draupadit (a Pandavas feleségét) a bíróság előtt. Végül felkavarta a vak uralkodó lelkiismeretét, részben attól tartva, hogy Pandavas haragja fiaival szemben. Az öt testvér megtorlásától tartva visszaadta mindazt, amit elvesztettek a kockajátékban.

Shakuni azonban még egyszer kihívta Yudhisthira-t, és Yudhisthira ismét veszített. Ezúttal ő, a testvérei és a felesége kénytelenek voltak elengedni az adósságot azzal, hogy tizennégy évet töltöttek száműzetésben az erdőben, mielőtt visszaszerezhették volna királyságukat. Dhritarashtrát sokan figyelmeztették, hogy a Pandavák nem felejtik el megaláztatásukat. Sokan állandóan azt mondták neki, hogy emlékeznie kell arra, hogy királyi felelősségét az apai szeretet elé kell helyezni.

Kurukshetra csata

Sanjaya-t, Dhritrashtra szekerét bölcs Vyas megáldotta azzal a képességgel,hogy meglátja a múltat, a jelent és a jövőt, elmesélte a Kurukshetra háború fontos eseményeit, a Kauravák (Dhritarashtra fiai) és a Pandavák között vívott háborút a vak királynak.

Dhritarashtra bánata napról napra nőtt, mivel Bhima egyre növekvő számú fiát ölte meg. Gyakran sajnálta, hogy hatástalansága megakadályozta Duryodhana háborúba lépését. Sanjaya gyakran vigasztalta a gyászoló királyt, de minden alkalommal emlékeztette, hogy a Dharma a Pandava oldalán áll, és a Krisna és Arjuna elleni háborút nem lehet emberileg megnyerni, függetlenül a szemben álló erő erejétől.

Bhima Fémszobrának összetörése

a nagy csata végén Dhritarashtrát a bánat és a harag győzte le száz fia elvesztése miatt. Amikor a vak király találkozott a Pandavákkal, akik azért jöttek, hogy áldását kérjék a trónra lépés előtt, mindannyiukat átölelte. Amikor Bhimán volt a sor, Krisna tudta, hogy a király vak, és százezer elefánt erejével rendelkezik a Vyasa által nyújtott áldásból. Gyorsan félrelökte Bhimát, és Bhima vasfiguráját Dhritarashtra ölelésébe nyomta. Amikor Dhritarashtra eszébe jutott az a gondolat, hogy az ölelésében lévő ember irgalom nélkül megölte száz fiának mindegyikét, haragja olyan magasra emelkedett, hogy a fémszobrot porrá zúzták. Így Bhima megmenekült, Dhritarashtra pedig összeszedte magát, és áldását adta a Pandavákra.

későbbi évek és halál

Judhisztirát mind Indraprasztha, mind Hastinapura királyává koronázták. A háború sok nagy harcost ölt meg, és katonák milliói haltak meg mindkét oldalon. Yudhisthira ismét megmutatta kedvességét, amikor úgy döntött, hogy Hastinapura városának királya Dhristarashtra legyen. Teljes tiszteletet és tiszteletet ajánlott a vak királynak, mint vénnek, vétkei és halott fiai gonoszsága ellenére. Sok év után, mint Hastinapura uralkodója, Dhristarashtra gandharival együtt, Kunti és Vidura utolsó útjára indult az erdőbe. Meghaltak egy erdőtűzben a Himalájában.

a Bhagavad Gita első versszaka Dhritarashtra kérdése Sanjayának, amelyben arra kéri, hogy mondja el a Kurukshetra háborút.A név az utolsó átírásban DH Main-Ttar Main-Ta-tva van írva.

Dhritarashtra fiainak nevei

itt vannak Dhritarashtra fiainak nevei a születési sorrend szerint, a legidősebbtől kezdve.:

 • 1.Duryodhana (közgazdaságtan)
 • 2.Yuyutsu (yuuyushu)
 • 3.Duhsasana (rémálom)
 • 4.Duhsaha (egyéb)
 • 5.Duhshala (rémálom)
 • 6.Vivinsati (Vientiane)
 • 7.Vikarna (megjelent)
 • 8.Jalasandha (jalsand)
 • 9.Sulochna (szoftver)
 • 10.Vinda (nyakkendő)
 • 11.Anuvinda (memorandum)
 • 12.Durdharsha (link)
 • 13.Suvahu (Suah)
 • 14.Dushpradharshana (dosprn)
 • 15.Durmarshana (remegés)
 • 16.Dushkarna (duschen)
 • 17.Karna (a kormánynál)
 • 18.Chitra (festmény)
 • 19.Vipachitra (látogatás)
 • 20.Chitraksha (Chirac)
 • 21.Charuchitra (Charta),
 • 22.Angada (az orgona a),
 • 23.Durmada (DRM),
 • 24.Dushpradharsha),
 • 25.Vivitsu (Vivienne)
 • 26.Vikata (wiki)
 • 27.Sama (egyidejű)
 • 28.Urananabha (részlet:)
 • 29.(Padmanabah:)
 • 30.Nanda (NAND)
 • 31.Upanandaka (külvárosi)
 • 32.Sanapati (Hadsereg)
 • 33.Sushena (taps)
 • 34.Kundodara))
 • 35.Mahodara:)
 • 36.Chitravahu (Chitra)
 • 37.Chitravarman (Citroen)
 • 38.Suvarman (látott)
 • 39.Durvirochana (Darwin)
 • 40.Ayovahu (Iowa),
 • 41.Mahavahu Madhu,
 • 42.Chitrachapa (helyek)
 • 43.Sukundala (Felszarvazott)
 • 44.Bhimavega (imwg:)
 • 45.Bhimavala (him)
 • 46.Valaki (csak),
 • 47.Bhimavikrama (ons)
 • 48.Ugrayudha (ons)
 • 49.Bhimaeara,
 • 50.Kanakaju (ons)
 • 51.Dridhayudha (ons)
 • 52.Dridhavarman (ons)
 • 53.Dridhakshatra (ons)
 • 54.Somakirti (ons)
 • 55.Anadarko
 • 56.Jaraszandha (ons)
 • 57.Dridhasandha (ons)
 • 58.Szatjaszandha (ons)
 • 59.Sahasravaeh
 • 60.Ugrasrava (ons)
 • 61.Ugrán as (ons)
 • 62.Kshemamurti (ons)
 • 63.Aprajita (ons)
 • 64.Pandita
 • 65.Visalaksha (ons)
 • 66.Duradhara (ons)
 • 67.Dridhahasta (ons)
 • 68.Szuhaszta (ons)
 • 69.Vatavega (ons)
 • 70.Suvarchasa
 • 71.Edityageto (ons)
 • 72.Vahvesin,
 • 73.Nagadatta (ons)
 • 74.Anoyeine
 • 75.Célérték (ons)
 • 76.Kovacsi,
 • 79.Mondta (ons)
 • 78.Dandadhara (ons)
 • 79.Dhanug ca (ca)
 • 80.Megálló:
 • 81.Phimeretha (Angolul)
 • 82.Vira (Angolul)
 • 83.Viravahu (ons)
 • 84.Alalupa (ons)
 • 85.Abhaya (II)
 • 86.Raudrakarman (II)
 • 87.Dridharatha (II)
 • 88.Anadhrishya (II)
 • 89.Kundaveda (II)
 • 90.Viravi (II)
 • 91.Dhirghalochana (II)
 • 92.Dirghavahu (II)
 • 93.Mahavahu (II)
 • 94.Vyudhoru, IV.
 • 95.Kanakangana
 • 96.Kundaj (II)
 • 97.Chitraka. (चित्रक)

Ott is volt egy lánya, akit Duhsala, aki felett a száz. És Yuyutsu, aki Dhritarashtra fia volt egy Vaisya feleségtől, szintén meghaladta a százat.

Ref-Adi Parva, Mahábhárata / Mahábhárata I. Könyv Fejezet 67

vissza az ősi Jats-hoz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.