Effects of Delta Sleep-Inducing Peptide on Sleep of Chronic Insomniac Patients

Abstract

the effect of Delta sleep-inducing peptide on sleep of Chronic Insomniac Patients was studied in 16 chronic sleep-inducing peptide (Dsip) on the effects on sleep was studied in the 16 chronic sleep-inducing peptide on sleep was considered-pairs parallel-groups design. Tutkittavat nukkuivat laboratoriossa 5 peräkkäistä yötä. Sopeutumiseen käytettiin yötä 1, lähtötason mittauksiin yötä 2. Iltapäivällä ennen 3., 4. ja 5. yötä puolet potilaista sai laskimonsisäisesti 25 nmol/kg DSIP: tä ja puolet potilaista glukoosiliuosta (lumelääkettä). Tutkimuksessa arvioitiin unen rakenteen, objektiivisuuden (polysomnografia) ja subjektiivisen unen laadun sekä subjektiivisen väsymyksen mittareita. Objektiivista unen laatua koskevat tulokset osoittivat, että DSIP: llä on parempi unitehokkuus ja lyhyempi univiive kuin lumelääkkeellä. Yksi subjektiivisesti arvioitu väsymys väheni DSIP-ryhmässä. Aineistoanalyysin mukaan tilastollisesti merkittävät vaikutukset olivat kuitenkin heikkoja ja saattoivat osittain johtua satunnaisesta muutoksesta plaseboryhmässä. Koska mikään muu toimenpide, mukaan lukien Subjektiivinen unen laatu, ei osoittanut mitään muutosta, pääteltiin, että kroonisen unettomuuden lyhytaikainen hoito DSIP: llä ei todennäköisesti ole merkittävää terapeuttista hyötyä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.