Asetettaessa seuraavan DHS: n tietohallintojohtajan painopisteitä

viimeisimmässä vapautuneessa johtotehtävässään kotimaan turvallisuuden ministeriö (Department of Homeland Security, DHS) on menettänyt tietohallintojohtajansa John Zangardin erottua viime kuussa. Tämä asema kuljettaa mukanaan tärkeitä lakisääteisiä valtuuksia, melkoinen budjetti, ja kriittisiä velvollisuuksia varmistaa moitteettoman toiminnan osasto.

näistä kaksintaistelutavoitteista DHS: n tehtävän mahdollistaminen on edelleen tärkein tietohallintojohtajan suorittama palvelus. Tietotekniikka voi vaikuttaa siihen, miten kotimaa turvataan. Jo vuosia on esimerkiksi yritetty modernisoida tapaa, jolla Yhdysvallat myöntää maahanmuuttoetuja siirtymällä paperipohjaisista sähköisiin prosesseihin. Tehokkailla tietojärjestelmillä on merkittävä taloudellinen vaikutus matkustajien ja tavaroiden tehokkaaseen liikkumiseen rajojemme yli. Tehottomilla IT-järjestelmillä voi olla tuhoisia seurauksia DHS: n tehtävissä. Viime kuussa DHS Office of Inspector General raportoi, että DHS puuttui tietotekninen kyky seurata erotettu maahanmuuttajaperheiden johtaa ”laaja virheitä” ja kyvyttömyys laskea määrä perheitä, jotka DHS erotettu. Nämä esimerkit osoittavat, miten suuri merkitys Sillä ja siten TIETOHALLINTOJOHTAJALLA on DHS: lle.

seuraava DHS: n tietohallintoyksikkö joutuu kohtaamaan loputtomat kriisit ja rajallisen ajan ja voimavarat niiden ratkaisemiseksi. Tämä loputon tehtävälista tuo mukanaan merkittäviä haasteita mutta myös mahdollisuuksia. DHS: n järjestämisperiaatteena oli juurruttaa päämäärien ja pyrkimysten yhtenäisyys erilaisiin virastoihin, jotka puolustivat Yhdysvaltoja vihamielisiltä toimilta sekä kineettiseltä että kyberiltä, vastasivat luonnonkatastrofeihin, suojelivat kriittistä infrastruktuuria ja muita valtion omaisuuden uhkia. Tiedon jakamisen puute ennen 9/11-iskuja oli motivoiva tekijä, ja jälkikäteen reagointia voitaisiin pitää organisatorisena ratkaisuna kulttuuriseen ongelmaan.

tehottomilla IT-järjestelmillä voi olla tuhoisia tuloksia DHS: n tehtävissä.

Jaa Twitterissä

viisitoista vuotta, osasto on kokenut suuria onnistumisia,mutta kamppailee edelleen perustavaa tarvetta jakaa tietoa eri virastojen, Nyt osat. Seuraava tietohallintojohtaja astuu yhteen suurimmista ja tärkeämmistä vaiheista liittovaltion palveluksessa. Jotta voitaisiin puuttua kestäviin kulttuurisiin esteisiin ja segmentoituihin agendoihin, jotka estävät Amerikan kotimaan turvallisuutta, seuraava DHS: n tietohallintojohtaja voisi valita seuraavien alojen painopisteet:

 • edistää yhtenäisyyttä vaivaa teknologian avulla. Teknologia ei yksin voi pakottaa yhtenäiseen ponnisteluun DHS: n komponenttien välillä, mutta se voi olla este tälle tavoitteelle. DHS: n yrityslähestymistapa teknologiaan voi sisältää muun muassa
  • osastoa yhdistävien pääperiaatteiden vahvistamisen.
  • toteutetaan yhtenäinen yrityspilvistrategia, joka kannustaa (tai edellyttää) komponenttien osallistumista.
  • käsitellään komponenttien datakeskusten yhdistämispotentiaalia. Vaikka päämajan tasolla on kaksi datakeskusta, eri komponenttien käyttämiä on yli 20. Mittakaavaedut ja yhteisten palvelujen tarjoamismahdollisuudet ovat vain kaksi konsolidoinnin mahdollisista hyödyllisistä vaikutuksista.
  • yhteentoimivuuden edistäminen operaation painopisteiden tukemiseksi.
 • Vakiinnuta pääsy kaikkialle. Tiedot, joita ei saada ajoissa, eivät auta laatupäätöksissä. DHS: n työntekijät jaetaan maailmanlaajuisesti, toimivat mobiililaitteilla ja toimivat useiden komponenttien osalta tiedon kieltävässä tai rajoitetussa ympäristössä. FEMA: n henkilöstö toimii usein alueilla, joilla on huonontunut infrastruktuuri, ja rannikkovartioston aluksilla on rajoitettu kaistanleveys matkalla. DHS: n tietohallintojohdon ensisijaisena tavoitteena olisi oltava se, että vastataan tarpeeseen, jonka mukaan kyseisellä henkilöstöllä on pääsy yritystietoihin nopeasti kaikissa eri käyttötapauksissa.
  • Address over-classification with chief information security officer and components.
  • ratkaise tiedonsaanti rajoitetuissa tai kielletyissä ympäristöissä.
 • ennakkotietojen laatu. Tämä viittaa tarpeeseen parantaa laatua, kuten asiaa koskevassa kirjallisuudessa on määritelty, ts., tiedot, mukaan lukien:
  • luotettavuus-tiedot ovat tarkkoja.
  • relevanssi-näiden tietojen käytöllä ja tarkoituksella on yhteys käsillä olevaan ongelmaan tai kysymykseen.
  • saatavuus-saatavuuden lisäksi taustalla olevien tietojen lähteet ovat selvät.
  • Diagnostisuus-annettu tieto vastaa tiedon tarvetta.
 • elvyttää (ja ehkä keskittää) arkistojen hallinta. Arkistojen hallinta, joka tehdään tehokkaasti, auttaa osastoa minimoimaan riskin (oikeudellinen, taloudellinen, Maine, organisaatio).
  • FOIASTA Discoveryyn osasto on vaarassa, jos arkistojen hallinta on aliresursoitua ja korostunutta.

nämä painopisteet auttaisivat tietohallintojohtoa mahdollistamaan operaation ja jatkamaan aiempia toimia osaston kypsyttämiseksi. Seuraava tietohallintojohtaja voi tuntea olevansa pakotettu ”aloittamaan alusta” ilman strategista visiota. Tällainen lähestymistapa voisi johtaa tehottomuuteen. DHS saattaa olla liittovaltion monimutkaisin byrokratia. Ilman tunnistettuja prioriteetteja tietohallintojohtaja voisi uppoutua päivän paloharjoitukseen ja katsoa taaksepäin vuosien palveluksessa ihmetellen, mitä saatiin aikaan.

jokainen uusi tietohallintojohtaja perisi täyden kilven ottaessaan ohjat kriittisten tehtävien haastamalta osastolta. Yhdysvallat kohtaa ennennäkemättömän laajoja luonnonkatastrofeja ja mukautuvia vastustajia, jotka tutkivat Yhdysvaltain fyysisiä ja kyberinfrastruktuureja joka päivä minuutin välein. Paluu ensimmäisiin periaatteisiin voi tuntua ylellisyydeltä nykyisessä toimintavauhdissa, mutta uudella TIETOHALLINTOJOHTAJALLA on mahdollisuus—ja lyhyt aikaikkuna—jatkaa rakennustelineitä, jotka ovat välttämättömiä yhtenäisen tarkoituksen ja yhtenäisten ponnistelujen kulttuurin luomiseksi kotimaan suojelemiseksi.

John Bordeaux on vanhempi johtamisen tutkija ja Ryan Consaul on vanhempi kansainvälisen / puolustuksen tutkija voittoa tavoittelemattomassa Rand Corporationissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.