Differentiell undervisning | Office of Financial Aid / Colorado State University

differentiella undervisningsbelopp debiteras enligt tre variabler: studentefterfrågan; kostnad för undervisning; och examensvärdet på arbetsmarknaden. När student efterfrågan är hög och kostnaden för undervisning är hög (specialiserade anläggningar och utrustning, behov av ytterligare undervisning fakultet) mer tryck läggs på instruktionsbudgetar inom högskolor. Dessutom är klasserna mindre på övre divisionsnivå och därmed dyrare att undervisa. Och om examen från en högskola har högre intjäningsförmåga (med hjälp av nationella uppgifter om arbetsförmedling efter disciplin) är avkastningen på investeringen för en student större.

som ett resultat av ovanstående variabler debiteras differentiella tuitions för att få ytterligare intäkter till högskolorna för att bättre tjäna och förbereda studenter. Högskolor använder dessa intäkter i en mängd olika sätt, men oftast att anställa ytterligare lärare; förbättra lab och forskningsanläggningar; fond karriär center stöd; anställa ytterligare rådgivare; öka fält och forskningsmöjligheter; och köpa utrustning och innovativ teknik som eleverna kan använda i sina framtida anställningar. Sammantaget förbättrar differentiell undervisning studentens lärande när de är i sin stora och bättre förbereder dem för deras nästa steg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.