Diabetes och snabbt framåt lunginflammation / Postgraduate Medical Journal

svar på p 740.

en 20-årig man, som var känd för att ha haft typ 1-diabetes under det senaste året, hade hög feber med frossa och hårdhet och hosta med expectoration i 15 dagar. Han togs in med epigastrisk smärta, kräkningar och tachypnoea efter att han inte tagit insulin i fyra dagar före inträde.

vid undersökning var han måttligt uttorkad men väl orienterad. Hans puls var 120 slag/min regelbunden, blodtryck 110/70 mm Hg, och han var feber. Hans bröst avslöjade fina crepitationer i den vänstra interscapulära regionen. Annan systemisk undersökning var normal.

vid undersökning var hans spot kapillärblodglukos 24,3 mmol/l, pH 7,25, bikarbonat 4 mmol/l, anjongap på 37 mmo1/l, arteriellt syretryck 13,3 kPa och arteriellt koldioxidtryck 1,2 kPa. Urinketoner var starkt positiva (4+). Hans serumnatriumkoncentration var 134 mmol/l, kalium 3, 8 mmol/l, urea 10, 5 mmol/l och kreatinin 45 kcal/l. hematologiska undersökningar visade ett hemoglobin på 101 g/l, totalt leukocytantal 18.9 106 /L av 11% polymorf. Bröstradiografi visade vänster mitten och nedre zonen infiltrerar. Blod-och sputumkulturer var sterila. Han fick intravenös saltlösning, lämplig insulininfusion med kaliumtillskott, amoxicillin-klavulansyra, amikacin och metronidazol. Han återhämtade sig från ketoacidos inom 24 timmar och pH gick upp till 7,47, arteriellt syretryck var 13,10 kPa, arteriellt koldioxidtryck 2,27 kPa, bikarbonat 13 mmol/l med mättnad på 98%. Men hans feber minskade inte. Hans arteriella syretryck och syremättnad sjönk till 6.93 kPa respektive 90%. Det arteriella syretrycket / fraktionerat inspirerande syreförhållandet var <150 mm Hg vilket tyder på akut andningsbesvärssyndrom (ARDS). Hans bröstdiagram avslöjade bilaterala lunginfiltrat, vänster mer än höger (fig 1). Han sattes på assisterad ventilation och antibiotika ändrades till ceftizidim, netilmycin, cloxacillin och metronidazol. Därefter hade han en övre gastrointestinal blödning, som hanterades med blodtransfusion och intravenös ranitidin. Han förblev hypoxisk trots en invers förhållande ventilation och utvecklade respiratorisk acidos. Lungskadorna svarade inte på behandlingen och han dog av sin sjukdom. Postmortem lungbiopsi gjordes.

Figur 1

bröstradiografi av patienten som visar bilateral lunginflammation.

frågor

(1) Vilka är de möjliga diagnoserna och hur skulle du undersöka den här patienten? (2) Hur skulle du hantera tillståndet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.