effekter af Delta-Søvninducerende peptid på søvn hos kroniske Insomniac-patienter

abstrakt

indflydelsen af delta-søvninducerende peptid (DSIP) på søvn blev undersøgt hos 16 kroniske insomniac-patienter i henhold til et dobbeltblindt matchede par parallel-grupper design. Emner sov i 5 på hinanden følgende nætter i laboratoriet. Nat 1 blev brugt til tilpasning, nat 2 til baseline målinger. Om eftermiddagen før 3., 4. og 5. nat modtog halvdelen af patienterne intravenøst 25 nmol/kg kropsvægt DSIP og halvdelen af patienterne en glukoseopløsning (placebo). Mål for søvnstruktur, objektiv (polysomnografi) og subjektiv søvnkvalitet og for subjektiv træthed blev vurderet. Resultaterne for objektiv søvnkvalitet indikerede højere søvneffektivitet og kortere søvnforsinkelse med DSIP sammenlignet med placebo. Et mål for subjektivt estimeret træthed faldt inden for DSIP-gruppen. Dataanalyse antydede imidlertid, at de statistisk signifikante virkninger var svage og til dels kunne skyldes en tilfældig ændring i placebogruppen. Da ingen af de andre foranstaltninger, herunder subjektiv søvnkvalitet, viste nogen ændring, blev det konkluderet, at kortvarig behandling af kronisk søvnløshed med DSIP sandsynligvis ikke vil være til stor terapeutisk fordel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.