Účinky Delta Spánek Indukující Peptid na Spánku Chronický Nespavec Pacientů

Abstrakt

vliv delta spánek indukující peptid (DSIP) na spánek byl zkoumán v 16 chronický nespavec pacientů podle double-blind uzavřeno-páry paralelně-skupiny designu. Subjekty spaly 5 po sobě jdoucích nocí v laboratoři. Noc 1 byla použita pro adaptaci, noc 2 pro základní měření. Odpoledne před 3., 4. a 5. nocí dostala polovina pacientů intravenózně DSIP 25 nmol/kg tělesné hmotnosti a polovina pacientů roztok glukózy (placebo). Byla hodnocena opatření pro strukturu spánku, objektivní (polysomnografie) a subjektivní kvalitu spánku a pro Subjektivní únavu. Výsledky objektivní kvality spánku ukázaly vyšší účinnost spánku a kratší latenci spánku s DSIP ve srovnání s placebem. Jedno měřítko subjektivně odhadované únavy se snížilo ve skupině DSIP. Analýza dat však naznačila, že statisticky významné účinky byly slabé a částečně by mohly být způsobeny náhodnou změnou ve skupině s placebem. Jako žádná jiná opatření, včetně subjektivní kvalitu spánku, ukázal, žádnou změnu, se dospělo k závěru, že krátkodobá léčba chronické nespavosti s DSIP není pravděpodobné, že být významný léčebný přínos.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.